Campus da Auga

Mércores, 23 de setembro de 2015


Horario Actividade
  8:00 -  9:10

Recepción de congresistas:
Entrega de documentación aos congresistas.
Inscricións.
Colocación de posters.

  9:10 - 11:30 SP-1. Sesión Plenaria. Políticas públicas en termalismo
Sala: Salón Plenario
Moderador: Manuel González Sarria
Conselleiro Técnico de Presidencia da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, España.
Comoderadora: Nita Torres Reboiras
Xefa de Servizo de Termalismo, Concello de Ourense, España.
 • SP 1.1 A Eurocidade da Auga Chaves-Verín
  António Cândido Monteiro Cabeleira
  Presidente da Asamblea da AECT-ECV e Presidente da Cámara Municipal de Chaves, Portugal.
 • SP 1.2 Estratexia 2013-2020 de cooperación público-privada para o desenvolvemento do sector termal provincial a través dun modelo innovador Smart Termalismo Social Provincial
  José Juan Cerdeira Lois
  Director da Área de Benestar, Deputación de Ourense, España.
 • SP 1.3 Politicas públicas en turismo termal
  Maria Nava Castro Domínguez
  Directora de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia, España.
 • SP 1.4 Experiencias das cidades termais no ámbito europeo
  Giuseppe Bellandi
  Presidente da European Historic Thermal Tovvns Association (EHTTA), Italia.
 • SP 1.5 SpainCares: Modelo público-privado para o posicionamento internacional do turismo de Saúde
  Miguel Mirones Díez
  Presidente da Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL) e vicepresidente do Cluster Español de Turismo de Saúde, España.
11:30 - 12:00 Pausa Café
12:00 - 12:45 Ceremonia de Inauguración
12:45 - 13:30 Conferencia inaugural “Turismo experiencial en termalismo"
Mário Passos Ascenção
Haaga-Helia University of Applied Sciences, Finlandia
Presenta: José Antonio Fraiz Brea
Universidade de Vigo, España.
13:30 - 15:30 Sesión Comida
15:30 - 17:00 SP-2. Sesión Plenaria. Turismo experiencial e de saúde en termalismo
Sala: Salón Plenario
Moderador: Miguel Angel Vázquez Vázquez.
Presidente da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría / Universidade de Vigo, España.
Comoderador: José Antonio Fraiz Brea.
Universidade de Vigo, España.
 • SP 2.1 Hidroloxía médica
  Francisco Maraver Eyzaguirre
  Universidade Complutense de Madrid, España.
 • SP 2.2 Xestión de centros termais
  Javier Soto Varela
  Grupo Caldaria.
 • SP 2.3 Termalismo senior
  Elisa Alén González
  Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, Universidade de Vigo, España.
 • SP 2.4 Programa de termalismo para persoas maiores da Xunta de Galicia: Benestar en balnearios
  Carmen Orgeira Naya
  Subdirectora Xeral de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia, Xunta de Galicia, España.
17:00 - 17:30 Pausa Café
17:30 - 19:30 Sesión de Comunicaciones temáticas paralelas


Xoves, 24 de setembro de 2015


Horario Actividade
  8:30 -  9:30 Sesión de Posters

  9:00 - 10:40 SP-3. Sesión Plenaria. Augas mineiromedicinais e termais: caracterización e aproveitamento
Sala: Salón Plenario
Moderador:Helder I. Chaminé
Instituto Superior de Engenharia do Porto, Politécnico do Porto, Portugal
Comoderador:Moncho Gómez Gesteira
Catedrático de Física da Terra. Universidade de Vigo, España
10:40 - 11:00 Pausa Café (visita libre a Posters)
11:00 - 11:30 Acto de Inauguración Oficial de Termatalia
Sala: Salón Plenario.
11:30 - 13:30 Sesión de Comunicacións temáticas paralelas

13:30 - 14:15 Sesión de Posters
 • SPo 1. Aguas mineromedicinales y termales.
 • SPo 2. Patrimonio y arquitectura termal.
 • SPo 3. Turismo experiencial y de salud en termalismo.
 • SPo 4. Investigación general sobre agua.
14:15 - 15:30 Sesión Comida
15:30 - 17:00 SP-4. Sesión Plenaria. Patrimonio e arquitectura termal
Sala: Salón Plenario
Moderador: Mario Crecente Maseda
Escola Universitaria de Turismo do CENP – Universidade de A Coruña, España
Comoderador: Fermín Pérez Losada
Facultade de Historia, Universidade de Vigo, España
 • SP 4.1 Patrimonio termal da Antigüidade
  Fikret K. Yegül
  Proffesor Emeritus. History of Art and Architecture. University of California - Santa Bárbara, USA.
 • SP 4.2 Patrimonio termal de época Moderna e Contemporánea
  Luis Alonso Álvarez
  Catedrático de Historia Económica, UDC, España.
 • SP 4.3 Rehabilitación e nova arquitectura dos centros termais
  Josep Sánchez Ferré
  Arquitecto, Barcelona, España.
17:00 - 17:30 Pausa Café (visita libre a Posters)
17:30 - 19:00 Sesións paralelas
19:00 Conferencia de clausura: Modelado hidroxeoquímico de xacimentos termais Dr.ª Dina López Larios
Universidade de Ohio, EEUU
Sala: Salón Plenario (videoconferencia)
Presenta: Pedro Araujo Nespereira
Decano da Facultade de Ciencias, Universidade de Vigo, España
19:45 - 20:15 Ceremonia de Clausura
21:00 Cóctel congresistas
Lugar: Centro de Interpretación As Burgas

Organizan / Patrocinan / Colaboran: