Campus da Auga

Cuotas de Inscrición


Categoría Ata o 15/06/2015 Ata o 23/09/2015 In Situ
Profesionais e Investigadores 100,00€ 150,00€ 200,00€
Investigadores de UVIGO 75,00€ 100,00€ 150,00€
Congresistas 125,00€ 175,00€ 225,00€
Estudantes / becarios 50,00€ 75,00€ 125,00€
Estudantes / becarios (UVIGO) 40,00€ 50,00€ 70,00€
Acompañantes * 50,00€ 60,00€ 65,00€

* Acompañante inclúe SOAMENTE entrada para a Sesión de Apertura, Sesión de Clausura e Recepción.


Os prezos inclúen (según conste no programa definitivo):

  • Asistencia a todos os actos científicos
  • Documentación do congreso
  • Asistencia a todos os actos sociais

Formas de Pago


Realizar unha transferencia á conta:

  • IBAN: ES49
  • Nº Conta: 2080 5000 6731 1022 5991
  • SWIFT/BIC: CAGLESMMXXX
  • Concepto: INV00154, APELIDOS E NOME

Dirixirse a unha sucursal de ABANCA e facer un ingreso en efectivo á Universidade de Vigo no seguinte código e indicar o seu concepto.

  • CÓDIGO CONGRESO: INV00154
  • Concepto: INV00154, APELIDOS E NOME

Preferentemente opción B. En caso de que na sua localidade non existira unha sucursal de ABANCA, optaráse pola opción A.

Formulario de Inscrición


Por favor, comprobe que escribiu correctamente o seu e-mail porque será o que se utilice para remitirlle as notificacións do Congreso.

Política de Cancelacións


As cancelacións de matrícula do I Congreso Internacional da Auga deberán ser feitas mediante e-mail dirixido a: cidat@uvigo.es

As cancelacións realizadas antes do 30 de xuño serán devoltas na súa integridade (descontadas as taxas bancarias). As cancelacións realizadas antes do 31 de agosto serán devoltas nun 50% (descontadas as taxas bancarias). As cancelacións realizadas despois do 1 de setembro de 2015 (inclusive): non se devolverán. Se Vd. ten algunha consulta non dubide en contactar coa administración a través do noso correo electrónico cidat@uvigo.es


Organizan / Patrocinan / Colaboran: